برای متخصصین

این فایل با فرمت PDF قابل دسترسی و دانلود برای اعضای محترم سایت می باشد. در این فایل در مورد نحوه نامگذاری و کدهای به کار رفته در نام اختصاری سمعک های ReSound توضیح داده شده است.