برای متخصصین

سمعک فوق هوشمند LiNX اولین نمونه در دنیا است که قابلیت ارتباط مستقیم و پر سرعت را با تلفن های هوشمند دارد. برای رسیدن به بالاترین کیفت صدا، برترین تکنولوژی های حال حاضر دنیا در این مدل به کار گرفته شده اند.

همکاران گرامی می توانید امکانات و ویژگی های نرم افزاری و مشخصات اکوستیکی سمعک سوپر پاور فوق هوشمند مدل ENZO را به صورت PDF از لینک زیر دانلود کنید.

این مدل در سه سطح تکنولوژی با کدهای 5، 7 و 9 قابل ارائه است.

همکاران گرامی می توانید امکانات و ویژگی های نرم افزاری و مشخصات اکوستیکی سمعک هوشمند مدل Verso را به صورت zip شده از لینک زیر دانلود کنید.

این مدل در سه سطح تکنولوژی با کدهای 5، 7 و 9 قابل ارائه است.

مشخصات و اطلاعات مربوط به سمعک های خانواده Alera در این قسمت قابل دسترسی می باشد. کاتالوگ ها در یک فایل به صورت zip شده هستند.

این سمعک در چهار سطح تکنولوژی با کدهای 4، 5، 7 و 9 قابل ارائه است.

مشخصات و اطلاعات مربوط به سمعک های Magna در این قسمت قابل دسترسی می باشد. کاتالوگ ها در یک فایل به صورت zip شده هستند.

این سمعک در دو سطح تکنولوژی با کدهای 2 و 4 قابل ارائه است.

مشخصات و اطلاعات مربوط به سمعک های خانواده VEA در این قسمت قابل دسترسی می باشد. کاتالوگ ها در یک فایل به صورت zip شده هستند.

این سمعک در سه سطح تکنولوژی با کدهای 1، 2 و 3 قابل ارائه است.

فایل اطلاعات مربوط به سمعک های دیجیتریم مدل Match به صورت zip شده از طریق لینک زیر قابل دانلود است.