برای متخصصین

 شماره بهمن ماه 93 از خبرنامه پیشرفت را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

در این شماره راجع به تکنولوژی Warp Processing ، تکنولوژی تراکم فرکانسی در سمعکها، راهنمای تجویز سمعک در اطفال و سمعک های جدید Up و ENZO مطالبی ارائه شده است.

خبرنامه پیشرفت مربوط به آذر ماه 93 از لینک زیر قابل دریافت است.

در این شماره مطالبی راجع به تکنولوژی حذف فیدبک، مزایای تقویت دوگوشی، راهنمای تجویز سمعک در اطفال و سمعک Verso ارائه شده است.

خبرنامه پیشرفت مربوط به شهریور ماه 93 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

در این شماره مطالبی راجع به تکنولوژی بیسیم 2.4GHz ، اهمیت قابلیت ارتباط بیسیم در سمعکها، راهنمای تجویز سمعک در اطفال و سمعک جدید LiNX ارائه شده است.